1. PRIMA PAGINĂ
  2. ANUNŢURI
  3. DESPRE NOI
  4. OFERTĂ FORMARE
  5. C.D.I.
  6. PROIECTE
  7. INTERES PUBLIC
  8. CONTACT


ANUNŢURI

2021-09-28 APEL PENTRU PROFESORI ȘI CONSILIERI ȘCOLARI CARE PREDAU EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ LA CLASA A VII-A - JUD BOTOȘANI Platforma https://prof.cetateanul.intercultural.ro/, oferă profesorilor și consilierilor mai multe resurse utile (o propunere de planificare didactică, propuneri de activități gata de realizat la clasă, curs de formare în metoda de învățare prin proiect „Proiect: Cetățeanul” și altele). Acest sistem de sprijin este construit pe baza Protocolului de colaborare nr. 40506/27.10.2004, pe care Institutul Intercultural Timișoara, l-a semnat cu Ministerul Educației. În acest an există posibilitatea de a organiza gratuit cursuri online pentru 20 de profesori în județul dvs. Profesorii și consilierii școlari care predau în acest an educație pentru cetățenie democratică la clasa a VII-a pot accesa apelul, disponibil la acest link: https://www.intercultural.ro/apel-pc-2021/. De asemenea, apelul în format PDF poate fi descărcat accesâns link-ul din dreapta. Click aici pentru detalii suplimentare
2021-09-14 ANUNȚ SELECŢIE FORMABILI ÎN CADRUL PROIECTULUI PROF Link înscriere proiect PROF - în dreapta acestui anunţ. Click aici pentru detalii suplimentare
2021-09-14 ANUNȚ SELECŢIE FORMABILI ÎN CADRUL PROIECTULUI PROF Casa Corpului Didactic Botoşani anunță organizarea selecției cadrelor didactice care vor participa în calitate de formabili la programele de formare acreditate în cadrul proiectului necompetitiv sistemic ”Profesionalizarea carierei didactice-PROF”. Anunţul şi link-ul către formularul de înscriere pot fi descărcate accesând link-ul din dreapta acestui anunţ. Click aici pentru detalii suplimentare
2021-09-10 ANUNȚ FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL ÎN CADRUL PROIECTULUI CRED Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Vă puteţi înscrie accesând link-ul din dreapta acestui anunţ.   Click aici pentru detalii suplimentare
2021-09-08 ANUNȚ SELECŢIE CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVESITAR, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURILE DE FORMARE ACREDITATE CRED Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru cursurile de formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II - învăţământ primar” şi „CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II - învăţământ gimnazial”, ambele cu durata de 120 de ore, blended-learning, având alocate 30 CPT, acreditate de Casa Corpului Didactic Botoşani în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi-CRED”. Adresa ME cu informaţii privind această selecţie şi anexele acestei adrese poate fi descărcată accesând link-ul din dreapta acestui anunţ. Click aici pentru detalii suplimentare
2021-08-24 ANUNȚ REZULTATE FINALE PROBA EVALUARE DOSARE - SELECŢIE PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN AFARA ORGANIGRAMEI PENTRU REGIUNEA NORD-EST ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației, anunţă rezultatele finale ale probei de evaluare a dosarelor privind selecția pentru ocuparea unui post de expert în afara organigramei, pentru Regiunea NE - judeţul Vaslui, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i. Anunţul şi anexele acestuia pot fi descărcate accesând link-ul din dreapta acestui anunţ. Click aici pentru detalii suplimentare
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >